Friday, 10 April 2015

ಮೀರ್ ಸಾದಿಕ್ ನಂತವರಿಗೂ,
ಈಗಿನ ಸಮಯ ಸಾಧಕರಿಗೂ
ಹೆಚ್ಚೇನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ.
ಮೀರ್ ಸಾದಿಕ್ ನಂತವರು
ಎದುರಿಗೆ ಓಳ್ಳೇ ಮಾತನಾಡಿ,
ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಿದರೆ,
ಸಮಯ ಸಾಧಕರು, ನಿಮ್ಮಿಂದ
ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವಾಗುವವರೆಗೆ,
ಬಣ್ಣದ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೊಗಳಿ
ಅಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವಾದ
ನಂತರ ಪರಿಚಯದ ಮುಗುಳು
ನಗುವನ್ನೂ ಮರೆತು ಅಪರಿಚಿತರಂತೆ
ವರ್ತಿಸಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ
ಹಿಂಸಿಸಿ ಘಾಸಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
*****ದಾರ್ಶನಿಕ