Sunday, 3 January 2016

ಸಿಂಪ್ಲೀ ಕಚಗುಳಿ.......ಓದಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ.......ಖಾರಾಬಾತ್ ಕಾಮೆಂಟುಗಳು.
ಒಂದನೇಯ ತಾರೀಕಿನ ವಿಜಯವಾಣಿ ಓದದವರಿಗಾಗಿ....ಹಾಗೂ ತರ್ಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್
ಇಷ್ಟ ಪಡುವವರಿಗಾಗಿ, ಭಾನುವಾರದ ಮನರಂಜನೆ.... 
smile emoticon