Friday, 11 August 2017

...‌...ಮಿಲನ‌‌
=================™
ನಾನು ಬಲು ಸನಿಹ,
ನಾನು ಬಲು ದೂರ,
ನಾನಿರುವೆ ಮುಂದಿನ
ತಿರುವಿನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ
ಆದರೂ ನೀ ನನ್ನ ಕಾಣಲಾರೆ
ನನ್ನಿರುವ ನೀ ಎಣಿಸಲಾರೆ
ನಾ ಬಂದೇ ಬರುವವನೆಂದು
ನಿನಗೆ ಖಂಡಿತಾ ಗೊತ್ತು,
ಆದರೂ, ನಾ ನಿನಗೆ ಬೇಡದವ
ನಾನು ನೀನೆಂದೂ ಬಯಸದವ
ನೀ ಕಾಯದಿದ್ದರೂ ನನ್ನ,
ನಾನಂತೂ ಕಾಯುತಿರುವೆ ನಿನ್ನ,
ನಮ್ಮೀರ್ವರ ಅಂತರ ಕಾಲ,
ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬಂದಾಗಲೇ
ನಮ್ಮ ಬಿಡಿಸಲಾರದ ಮಿಲನ
ನಮ್ಮ ಬಿಡಿಸಲಾರದ ಮಿಲನ.