Friday, 26 December 2014

ಒಂಟಿ ಮರ.
--------------
ಒಣಗಿ ನಿಂತ
ಒಂಟಿ ಮರ
ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಡು,
ಆದರೆ ಮರಗಳೇ ಇಲ್ಲ.
ಅದು ಮರಳುಗಾಡು,
ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹಸಿರಿಲ್ಲ
ಬರೀ ಬಿಸಿ, ಬರೀ ಬಿಸಿಲು,
ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಚಾಚುವವರೆಗೆ
ಬರೇ ಕೆಂಪು ಮರಳರಾಶಿ,
ಉರಿಯುವ ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮರಳು ರಾಚುವ ಗಾಳಿ
ಚೆದುರಿತು ಬುಡದ ಮರಳು
ಉರುಳಿತು ಆ ಒಂಟಿ ಮರ,
ಗಾಳಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಯಿತು
ಬಿರುಗಾಳಿ ಮರಳಧಾರೆಯಾಯಿತು,
ಮರಳ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಪಾಪ,
ಉರುಳಿದ ಮರ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಯಿತು,
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಯಿತು.
23.12.2014