Friday, 26 December 2014

ಸಾಡೆ ಸಾತಿ ಶನಿ, ಸಾಡೆಸಾತಿ
ಮುಗಿದ ನಂತರವಾದರೂ
ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ
ಗಂಡ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿಯ
ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಅಂಟಿ ಕೊಂಡರೆ, 
ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಮಾನದ
ಸಂಗಾತಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ..
*****ದಾರ್ಶನಿಕ