Saturday, 7 February 2015

ಪರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬೇಕು
ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವೀಸಾ ಎಲ್ಲಾ,
ಆದರೆ, ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು
ಇವು ಯಾವುವೂ ಬೇಡ,
ಕಾಲನ ಕರೆಯೊಂದು ಬಂದರೆ ಸಾಕು,
ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾದರೆ ಸಾಕು.
*******ದಾರ್ಶನಿಕ