Tuesday, 5 May 2015

ಅತಿ ಶಿಸ್ತಿನ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ......ಅಥವಾ ತಿರುಗುಬಾಣವೆನ್ನೋಣವೇ? smile emoticon
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ "ಮೌನವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು.ಮಧ್ಯ ಮಾತನಾಡಬಾರದು" ಮಗ ತಲೆಯಾಡಿಸಿದ.
ಊಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗ ಎರಡು ಸರ್ತಿ "ಅಪ್ಪಾ ಅಪ್ಪಾ"
ಅಂತ ಮಾತನಾಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ.ತಂದೆ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ.ಗದರಿಸುವ ನೋಟದಿಂದ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ತಾನೆ.ಊಟದ ನಂತರ ಕೇಳ್ತಾನೆ "ಏನು" ಅಂತ.
ಮಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ "ನಿಮ್ಮ ಸಾಂಬಾರಿನಲ್ಲಿ ಜಿರಲೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು.."
++++++++++++++++++++++++++++++++++++

05.05.2015