Saturday, 27 September 2014

ಯಾರೋ ಇತ್ತೀಚೆಗೆನನ್ನ ಮಹಿಳಾ ಮಿತ್ರರೊಬ್ಬರು (ಯಾರಂತ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ) "ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬಹಳ ತಲೆ ನೋವು.......ಏನಾದರೂ remedy ಸೂಚಿಸಿ " ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕುಗಳು,
50 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಮೆಂಟುಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು
ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದ ಒಂದು ಹಳೇ ಕಾಮೆಂಟು......