Thursday, 22 January 2015

Horrible & crazy Painting (ಕಥೆ ಕವನ ಗ್ರೂಪಿನ ಸದಸ್ಯೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ
ಗೋಡೆಯಿಂದ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು)
ಪ್ರೇಮ ಗುಲಾಬಿಯ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಈ ರೀತಿ ಚುಚ್ಚಿ ಸೀಳಿದರೆ, ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಂದೂ, ಯಾರೂ ಯಾರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ........

12.01.2015