Friday, 11 July 2014

ಮರೆ.

ಎಲೆ ಮರೆಯ ಮೊಗ್ಗು
ಎಲೆ ಮರೆಯಲ್ಲೇ ಅರಳಿ
ಹೂವಾಯಿತು, ಕಂಪು
ಬೀರಿತು, ದುಂಬಿ ಮಾತ್ರ
ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆದು
ಮಧು ಹೀರಿತು.
ಹೂವು ಉರುಳಿ ಆದ
ಕಾಯಿ ಹಣ್ಣಾಯಿತು,
ಅದೂ ಎಲೆ ಮರೆಯಲ್ಲೇ,
ಜಾಣ ಹಕ್ಕಿ ಹುಡುಕಿ
ತನ್ನ ಹಸಿವೆ ಹಿಂಗಿಸಿ
ಕೊಂಡು ಹಾರಿತು.
ಹೀಗೆ ಎಲೆ ಮರೆಯ
ಜೀವನ ಪಾವನವಾಯ್ತು.


11.07.2014