Monday, 14 July 2014

ಮರಣ.

ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಜೀವ ಎರಡೂ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟ. ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಜೀವ/ಜೀವ ಅಥವಾ ಆತ್ಮ ದೇಹ ತೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕೆಲಸ ಸ್ವತಃ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅದನ್ನು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಂತಾರೆ, ಅದನ್ನೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಮಾಧಿ ಅಂತಾರೆ, ತಾನಾಗಿಯೆ ಆದರೆ ಸಾವು ಅಂತಾರೆ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದಾದರೂ ಆದರೆ ಆಗ ಕೊಲೆ ಅಂತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದರೂ ಪರಿಣಾಮ ಒಂದೇ. ಜೀವ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ/ಜೀವ ಅಥವಾ ಆತ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗುವುದು, ಆ ನಂತರ ದೇಹ ನಿಶ್ಕ್ರಿಯವಾಗುವುದು. ಅದೇ "ಮರಣ"


14.07.2014