Friday, 20 June 2014

ಕೆಂಪು ದೀಪದಡಿ.

ಸಾವಿರಾರು ವಾಹನಗಳು
ದಿನವೂ ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಡುವುವು
ಹರದಾರಿ ಹರದಾರಿ
ನಡೆದರೂ ಮುಗಿಯದ ದಾರಿ,
ರೊಜ್ಜು ರಾಡಿ, ಚರಂಡಿ ನೀರು
ಅದಕ್ಕೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದೇ ದಾರಿ
ಗಾಯಗೊಂಡರೂ ಮಲಗಿದೆ
ಮಿಸುಕಾಡದೆ ಶಾಂತಿಯಿಂದ, 
ಸಹನೆಯ ಪ್ರತಿರೂಪ
ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಚಾಚಿದ ಈ ರಸ್ತೆ.

19.06.2014