Sunday, 12 March 2017

ಮದುವೆ ಮುಂತಾದ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ 
ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅಪರಿಚಿತರನ್ನು ಸ್ವತಃ ಪರಿಚಯ
ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮಿತವಾಗಿ ನಡೆಸುವ 
ಉಭಯ ಕುಶಲೋಪರಿ ಸ್ನೇಹ ಸಂಭಾಷಣೆ 
ಮನಸ್ಸಿಗೆಒಂದು ರೀತಿಯ ಹಿತ ಸಂತೋಷ ನೀಡುತ್ತದೆ.. :-)